Współpracujemy

- RSM Motor w Lublinie, Osiedle 40-lecia
- RSM Motor w Lublinie, Osiedle 30-lecia
- SM Czuby w Lublinie, Osiedle Widok
- SM Czuby w Lublinie, Osiedle Skarpa
- SM Czuby OS Błonie
- SM Czuby OS Łęgi
- SM Kalina w Lublinie
- SBM Rzemieślnik w Lublinie
- SBM Rzemieślnik-BIS w Lublinie
- Wspólnota Mieszkaniowa ul.Poligonowa
- SM Walecznych
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie
- SM Elsam
- PSM Kolejarz OS Kalinowszczyzna
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, RDW w Lublinie z/s w Bychawie
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, RDW w Puławach
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, RDW w Chełmie
- Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej
- Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie
- Jednostka Wojskowa nr 4219 w Dęblinie
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział w Lublinie
- Agencja Mienia Wojskowego Warszawa
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
- MPO SITA LUBLIN Sp. z o.o.
- Gmina Miasto Kazimierz Dolny nad Wisłą
- Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie