Oferta

Firma prowadzi szeroki zakres usług:

• wycinka drzew.
Podczas wycinki stosujemy metodę alpinistyczną, jak również wykorzystujemy podnośnik koszowy.
Posiadamy duże doświadczenie w wycince drzew trudnych.
Zajmujemy się usuwaniem drzew zarówno w terenach trudnodostępnych, na terenach zurbanizowanych oraz w lasach.

• wycinka zakrzaczeń,
• pielęgnacja drzew (podcinka gałęzi drzew, redukcja koron drzew),
• koszenie muraw trawnikowych,
• koszenie traw i chwastów, samosiewów i odrostów w pasach dróg,
• sadzenie drzew i krzewów,
• frezowanie pni drzew,
• karczowanie karp,
• usługi podnośnikiem koszowym, usługi sprzętowe,
• sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z wycinki,
• ustawianie zasłon przeciwśnieżnych,
• usługi melioracyjne,
• prace związane z zielenią zabytkową,
• projekty koncepcji zagospodarowania przestrzeni na terenach publicznych i prywatnych. Realizacja projektow.
• zrębkowanie gałęzi
• odśnieżanie mechaniczne i ręczne